Services

Services

Nalta Consultancy biedt haar klanten een breed dienstenpakket, toegespitst op alle stadia in de levenscyclus van uw IT infrastructuur. Zo leveren wij projectmanagement, inhoudelijke kennis en onderstening bij de inventarisatie-, ontwerp-, implementatie- en nazorgfase van uw ICT-project. Daarnaast leveren wij diensten voor het beheer van uw bestaande ICT-omgeving of specifieke onderdelen daarvan.

Professional Services

Nalta Consultancy kan u de expertise leveren voor de succesvolle realisatie van uw project. Door onze jarenlange ervaring met complexe IT infrastructuren, zowel bij het beheer als bij de uitvoering van projecten, beschikken wij over gecertificeerde medewerkers met gedegen kennis van en ervaring met o.a. projectmanagement, systeem- en netwerkbeheer, migraties, virtualisatie software, operating systemen, back-up software, security, storage systemen en disaster recovery.

Projecten worden door Nalta in veel gevallen turn-key en tegen een vaste prijs aangeboden. Dit betekent echter niet dat voor u als klant het traject naar het resultaat een black-box is. Gedurende alle stappen, van technisch ontwerp tot aan de documentatie, werken we nauw met u samen. Nalta levert de kennis en best practices en aan het einde van het project is uw afdeling systeembeheer volledig voorbereid om de nieuwe omgeving in beheer te nemen.

 

Projectmanagement

Nalta projectmanagers zorgen voor het coördineren van en aansturen van alle interne en externe projectmedewerkers bij uw project. Ze zorgen er voor, dat er geen enkel misverstand kan bestaan over waar alle betrokkenen mee bezig zijn en wat er van ze wordt verwacht. Ze zijn bovendien in staat wijzigingen in een project - of het nu goed of slecht nieuws is - op alle niveaus in de organisatie te laten landen. 

De Nalta projectaanpak is gebaseerd op Kanban. Kanban is een Japanse term en betekent zoiets als ‘signaalbord’. Hoewel de term oorspronkelijk alleen gebruikt werd voor een methode om productie te sturen en controleren, heeft de term tegenwoordig een bredere betekenis gekregen. Kanban is een benadering waarbij het proces centraal staat om problemen op een zo vroegtijdig mogelijk tijdstip op te lossen. Daarnaast stimuleert het de samenwerking om tot een beter systeem van werken te komen.

 

Consultancy

Nalta consultants kunnen assessments uitvoeren in diverse projectomgevingen, bijvoorbeeld met het inschatten van risico’s, het in kaart brengen van kosten, het identificeren van knelpunten en het doorlichten van IT oplossingen en beveiligingsregels. Ze nemen uw huidige situatie onder de loep, geven de pijnpunten aan en geven concrete voorstellen voor verbetering. Daarnaast zijn ze in te zetten voor het ontwikkelen van strategische visies, het opstellen van projectplannen en tenderdocumenten alsmede het ontwerpen van blauwdrukken voor ICT infrastructuren en beveiliging.

Engineering

Nalta Consultancy heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een hoogwaardige kennisleverancier op IT infrastructuur. Onze engineers beschikken over de belangrijkste certificeringen van o.a. VMware, Microsoft en Dell. Ze hebben veelal jarenlange ervaring, zijn zelfstandig en nemen verantwoordelijkheid binnen hun opdrachten.

Professional Services

Managed Services

Nalta biedt flexibele servicecontracten voor helpdesk, monitoring en onsite support van uw IT infrastructuur. Onze managed services variëren van een "strippenkaart" tot aan volledige outsourcing van uw IT beheer. Door Nalta managed services bespaart u kosten en kunt u zich, geheel ontzorgd, focussen op uw core business.


Service Management

Wilt u zich volledig ontzorgen en uw IT omgeving geheel in handen geven van een betrouwbare en professionele service provider? Op basis van uw specifieke eisen en wensen, stellen wij de juiste oplossing op maat voor en bieden deze als een managed service aan. Bij deze dienst neemt Nalta de regie en de verantwoordelijkheid voor het operationeel houden, onderhouden, monitoren, kortom het managen van de gehele oplossing. Hierbij betaalt u een vaste prijs per maand.


Servicedesk

Heeft u ook behoefte aan een transparante en betrouwbare helpdesk-dienst, die in uw eigen tijdzone en in de Nederlandse taal plaatsvindt? Als u geen vast aanspreekpunt hebt en de medewerkers van betreffende toeleveranciers uw organisatie en ICT infrastructuur niet goed kennen, levert een probleem met uw ICT vaak onnodig tijdverlies op. Om uw investeringen in hardware en software optimaal te laten renderen is pro-actieve ondersteuning essentieel. 

Bij de Nalta servicedesk kunnen uw medewerkers terecht voor hulp, melden van een storing of een urgente vraag of verzoek. Dat kan ook via de webportal, waarbij u online storingsmeldingen en changeverzoeken kunt doen. U heeft dan tevens 24x7 inzage in het verloop en de voortgang van al uw supportvragen, storingsmeldingen en change verzoeken.


Monitoring

Via de monitoring services kan Nalta uw netwerk op afstand in de gaten houden en op tijd ingrijpen, mocht dat nodig zijn. In veel gevallen kunnen we problemen al verhelpen, voordat u er iets van merkt. Bij ons bestaat monitoren namelijk niet alleen uit kijken, maar ook uit anticiperen. Via ons monitoring-systeem hebben wij real-time inzicht in de status van uw werkstations, netwerkcomponenten en servers. Wij brengen op tijd advies uit over het vervangen of toevoegen van apparatuur, om zo de kwaliteit van uw IT-infrastructuur te kunnen waarborgen. 


On-site support

Wanneer uw organisatie geen structureel beheercontract wil afsluiten, maar wel behoefte heeft aan gecertificeerde engineers bij u op locatie, zijn de Nalta Onsite Support packs ideaal. Wenst u bijvoorbeeld een achterwacht voor uw eigen beheerafdeling, zoekt u een vangnet bij complexe migraties, zoekt u specifieke kennis voor de afhandeling van hardnekkige problemen of heeft u iemand nodig tijdens de vakantieperiode ? In al die gevallen kan een servicepack van Nalta de juiste oplossing zijn. De servicepacks werken volgens een strippenkaartsysteem, waarbij Nalta zich verplicht om binnen de afgesproken tijd aan te vangen met preventief, correctief of evolutief onderhoud. Daarmee zorgen we er o.a. voor dat uw producten en oplossingen steeds van de recentste softwareversies zijn voorzien. U bent verzekerd van support, maar u bepaalt en betaalt alleen wanneer u er gebruik van moet maken.

Managed Services