Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Nalta Consultancy BV werkt onder de Nederland ICT voorwaarden 2014, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze kunt u kosteloos toegezonden krijgen of hier downloaden.

Voor overheid en stichtingen kunnen contracten conform ARVODI-2014, ARIV-2014 of ARBIT-2014 overeen gekomen worden. Deze rijksvoorwaarden zijn alleen van toepassing nadat partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.